Kebşirleýiş maşynynyň hünärmeni

Kebşirleýiş maşynlarynda 20 ýyllyk tejribe
  • info@sk-weldingmachine.com
  • +86 13780480718
sahypa-banner

Biz bilen habarlaşyň

“Anping Shenkang Wire Mesh Products Co., Ltd.”

Önümlerimiziň sanawyny göreniňizden soň haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, soraglar üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta iberip, maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, mümkin boldugyça size jogap bereris.

Biz bilen habarlaşyň

Salgysy

No. 17 Canda kiçi we orta kärhana telekeçiligi maslahat beriş bazasy, Hebeý welaýatynyň Hengşui şäheri, Anping etraby

Telefon

+86 13780480718

+86 17100029888

Whatsapp

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň