Kebşirleýiş maşynynyň hünärmeni

Kebşirleýiş maşynlarynda 20 ýyllyk tejribe
 • info@sk-weldingmachine.com
 • +86 13780480718
sahypa-banner

Dokalan tor, bükülen gül tor

 • Zynjyr baglanyşyk diwar ýasaýjy maşyn

  Zynjyr baglanyşyk diwar ýasaýjy maşyn

  Zynjyr baglanyşyk diwar ýasaýjy maşyn
  göwher tor we kömür känini goldaýan maşyn hökmünde hem bellidir.

 • Keýik Net maşyn

  Keýik Net maşyn

  Bu önüm mal diwar torlary, sugun torlary we öri meýdan torlary üçin doly awtomatiki dokma enjamy.Sekuntda alty sekuntda bir gözenek öndürip biler.Enjam dykylmazdan we başga-da köp artykmaçlyklar bolmazdan gaty oňat işleýär: Tegelek ýaraly berk düwünli sim, tutawaçly görnüşli düwünli sim torlary we iki gatly tegelek tegelek düwünli sim torlary ajaýyp önümlerdir.